Stoneridge Electronics

Produkter

Utbildningar

Analoga verkstadsutbildning

För att verkstaden skall kunna få sin ackreditering av SWEDAC måste kontrollanterna först genomgå kurs i analog färdskrivare. På Stoneridge ger vi dessa kurser flera gånger per år. Denna grundutbildning gör att kontrollanterna behärskar tekniken med att montera analoga färdskrivare samt hur dessa mäts upp och kontrolleras

Digitala verkstadsutbildning

Efter genomgången analogkurs kan kontrollanten också utbilda sig för att kunna genomgöra kontroller på digital färdskrivare. Denna utbildningen är gjord så att alla steg som behövs gås igenom och efter genomgången utbildning är kontrollanten behörig för digitala färdskrivarkontroller. Här ingår också riskanalys och säkerhetsutbildning.

Uppdateringskurs

Vi genomför också uppdateringskurser för dig som inte jobbat med färdskrivare på ett tag eller behöver vidareutbilda dig på ett nytt fabrikat.

Stoneridge Training