Stoneridge Electronics

Produkter

OPTAC3 Kontrollmetod

Med endast några några steg kommer ansvarig i företaget kunna skapa en bild över hur efterlevnaden av kör och vilotiderna är i företaget. När ni följer processen nedan kommer arbetet bli enkelt och effektivt.

  1. Kopiera in all data månadsvis från förarkorten
  2. Skapa rapporten Kortnerladdningspåminnelser för att veta vad som saknas och hämta in de saknade korten
  3. Skapa rapporten ”Överträdelser - tabell” för att få en översikt över vilka överträdelser som finns
  4. Granska vilka förare som har överträdelser
  5. Gå till Månadsvyn för att få en samlad interaktiv bild för dessa förare
  6. Gör eventuella justeringar baserat på ett verifierat underlag, dvs finns intyg och avvikelser. Uppdatera datan med dessa.
  7. Skapa och skriv ut rapporten ”Överträdelser - Förarbrev” för att få fram ett underlag över de inträffade överträdelserna
  8. Diskutera med föraren, signera båda parter
  9. Arkivera och följ upp nästa månad

Denna metod skrivs med fördel in i företagets kvalitetsmanual och utgör ett underlag för att skapa bra ordning och uppföljning av arbetet med kör och vilotider.

Tack vare den kraftfulla beräkningsmotorn som finns i OPTAC3 så räknas överträdelserna ut, med kompenseringar på ett snabbt och effektivt sätt.

Har ni frågor eller önskar utbildning på OPTAC3 ring oss på 08-154400. Vill du ha support på OPTAC3 programmet ring vår svenska support på 08-505 784 46

OPTAC3 Tachograph Analysis Software