Stoneridge Electronics

Produkter

OPTAC Fleet Viewer

Riktar sig mot mindre åkerier och tillåter dig att ladda ner, spara och iaktta befintliga aktiviteter. OPTAC Fleet Viewer hjälper dig att möta de rättsliga skyldigheter som finns och ger dig därigenom inre ro.

Fleet Viewers programvara

Mjukvaran är en del av OPTAC Fleet Viewers paket och är medvetet utformad för att vara så enkel som möjlig att använda.

Mjukvaran är skyddat av lösenord så att informationen från färdskrivaren och förarkortet kan sparas i databasen på ett säkert sätt samt i rätt angivet format. Fleet Viewer hjälper dig att möta de rättsliga skyldigheter som du ställs inför.

Som en del av det årliga underhållet kommer du att erhålla uppgraderingar som försäkrar dig om att du ständigt förfogar över den senaste versionen. Uppdateringar gällande ändrade marknadsvillkor t.ex. lagändringar, senaste versionerna av typgodkända digitala färdskrivare m.m.

Läs mer om OPTAC Fleet Viewer programvara.

OPTAC Fleet Viewer