Stoneridge Electronics

Produkter

D-ignition

MINSKA "KÖRNING UTAN GILTIGT KORT" ÖVERTRÄDELSER OCH SPARA 4 000 KR PER ÖVERTRÄDELSE/DAG

Transportstyrelsen genomför kontrollerna i Sverige och utfärdar sanktionsavgifter på upp till 800.000* kr i de fall företaget missköter sina kör– och vilotider. 

Handhavandefel står normalt för en majoritet av företagens fel och D-Ignition hjälper till att reducera dessa onödiga fel.

*Källa: Transportstyrelsen

Stoneridge D-Ignition kan hjälpa till

D-Ignition monteras in i fordon med digital färdskrivare. Detta förhindrar att fordonet startas om inte föraren har satt in sitt förarkort i rätt kortfack. Företagets överträdelser av "Körning utan giltigt kort" som kostar 4 000 kr i sanktionsavgift per kontrollerad dag kommer därför kraftigt reduceras.

En prisvärd lösning för dig som vill göra rätt.

Fördelar

  • Med D-Ignition får du en mycket bra och robust lösning som gör det enkelt att göra rätt!
  • D-Ignition är patentsökt
  • Enkel installation som utförs av verkstaden
  • Föraren eller verkstaden kan kringgå startspärren i händelse av Kris
  • Inga månadskostnader
  • Fungerar med alla digitala färdskrivare på marknaden
  • Fungerar med i stort sett alla fordon på marknaden
  • Inga extra moment för föraren, in med kortet som vanligt och kör, det är allt

 Köp den här eller för mer information om D-Ignition kontakta oss på: T: 08-154400 E-mail: info@stoneridgenordic.se

- D-Ignition förhindrar fordonet att starta om inte ett förar- eller verkstadskortet är insatt i kortfack 1. 
- D-Ignition kontrollerar inte förar- eller verkstadskortets validitet.
- Ett giltigt verkstadskort möjliggör start innan PIN koden är angiven.

 

D-ignition