Stoneridge Electronics

Åtagande om Kundeservice

Vi är Stoneridge Electronics Aftermarket, 

en avdelning inom Stoneridge Inc. med mer än 5 000 servicecentraler för kommersiella fordon världen över. Vårt huvudsakliga produktutbud är analoga och digitala färdskrivare, programvara för att analysera fordonsparken samt utrustning för workshops. Vi är en internationell leverantör av förstklassiga produkter, tjänster och expertis inom den kommersiella fordonseftermarknaden.

Som en del av vårt engagemang för att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen strävar vi efter att:

 • Hantera dina förfrågningar snabbt på ett professionellt och effektivt sätt
 • Alltid vara artiga och vänliga
 • Se till att våra anställda har den allra senaste kunskapen om våra

produkter, så att du alltid får rätt information

 • Göra våra processer effektiva och enkla att förstå, så att vi inte slösar med din tid

Vi har följande målsättningar vad gäller vår kundservice:

 • Vi försöker besvara dina samtal snabbt och vi uppger alltid våra namn
 • Vi strävar efter att svara på alla röstmeddelanden och emailkorrespondens från kunder samma dag (kontorstid)
 • Vi svarar på alla samtal hövligt, respektfullt och professionellt

Vänligen notera att vi inte tolererar någon form av aggressivitet eller några skällsord

 • Vi försöker svara på dina frågor under ditt första samtal och på ett sätt som är kortfattat och lätt att förstå

Vi kommer att kontrollera hur vi uppfyller dessa målsättningar genom att:

 • Genomföra undersökningar varje år för att ta reda på hur nöjda våra kunder är, och publicera resultaten för både kunder och anställda
 • Spela in samtal för att identifiera träningsbehov och förbättringsområden
 • Övervaka klagomål från kunder och se till att vi löser dem snabbt och professionellt. Mer information finns i vår policy för klagomål.
 • Regelbundet granska vår kundservice internt

Vi sätter stort värde på våra kunders åsikter eftersom det ger oss chansen att kontinuerligt förbättra den service vi tillhandahåller. Om du vill berätta för oss hur din upplevelse var, anmäla ett problem eller lämna in ett klagomål, skriv gärna till vår Chef för Kundservice på följande adress:

 

Herr Grant Clayson

Customer Support Manager
Stoneridge Electronics Ltd
Charles Bowman Avenue
Claverhouse Industrial Park
Dundee
DD4 9UB
Scotland

Alternativt kan du skicka e-post till Grant.Clayson@Stoneridge.com.

Procedur för Klagomål

 1. Ett klagomål kan göras personligen, över telefon, skriftligen till chef för kundtjänst eller via email till complaints@stoneridge.com.
 2. Stoneridge kommer inte ta emot anonyma klagomål.
 3. Klagomålet kommer noteras i vårt CRM-system.
 4. Medarbetaren som tar emot klagomålet kommer försöka lösa problemet i första hand med hjälp av sin arbetsledare om detta behövs. Om problemet inte kan lösas kommer det eskaleras på lämpligt sätt.
 5. Om problemet fortfarande inte kan lösas till kundens belåtenhet så kan det eskaleras till avdelningschefen.
 6. När klagomålet har blivit löst för båda parter så kommer kunden informeras och nödvändiga åtgärder kommer vidtas inom de berörda avdelningarna för att ta itu med produkter, tjänster eller procedurer som kräver förbättring.
 7. Varje månad ses klagomål över av en panel bestående av avdelningschefer för att försäkra att korrigerande åtgärd har genomförts.

Stoneridge uppskattar våra kunders synpunkter. Även om Stoneridge strävar efter att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet så kan det ibland hända att det blir fel. Dina synpunkter ger oss möjlighet att se över våra produkter och procedurer och även utvärdera den service vi erbjuder.