Stoneridge Electronics

Nieuws


De wetgeving en de toekomst

De Europese commissie heeft in juli 2011 een voorstel ingediend (COM(2011) 451 final) voor een herziening van de huidige tachograafwetgeving. Regelmatig zijn er besprekingen binnen de Europese raad en het parlement. De planning is dat eind 2013 men het met elkaar eens is over de inhoud van de nieuwe wetgeving. De invoering zal,  naar men verwacht, 5 jaar later zijn.

De huidige tachograaf wetgeving is erg uitgebreid waardoor toekomstige wijzigingen eerst grondig moeten worden onderzocht om er zeker van te zijn dat aan alle technische voorschriften wordt voldaan en dat de transportsector en de verkeersveiligheid er voordeel bij hebben. De commissie heeft tachograaffabrikanten, ondernemers en organisaties die transport gerelateerd zijn gevraagd deel te nemen aan de besprekingen over de eventuele toekomstige veranderingen.

Hieronder een overzicht van de voorgestelde technische wijzigingen:

  1. Het aanbieden van een GNSS (satelliet/GPS) gebaseerd signaal om ten minste de begin- en eindpositie van een rit te registreren.
  2. Draadloze communicatie om controle door overheidsinstanties tijdens het rijden mogelijk te maken dit zonder dat het voertuig de rit behoeft te onderbreken.
  3. Een gestandaardiseerde interface om data uit de tachograaf te gebruiken voor ITS (Intelligente transportsystemen) toepassingen.

Aanmelden voor nieuws

CAPTCHA