Stoneridge Electronics

Commercial vehicle aftermarket technology. Optimo2.

Optimo² - DE IDEALE TOOL VOOR DE WERKPLAATS

Driver adjusting Stoneridge Aftermarket Technology

STONERIDGE ELECTRONICS AFTERMARKET: COMMERCIËLE VOERTUIGTECHNOLOGIE, GEDREVEN DOOR KLANTGESTUURDE IDEEËN.

Meer dan 5000 stoneridge workshops wereldwijd. Zoek nu met behulp van kaarten en op postcode.

OPTIMO² DE IDEALE TOOL VOOR DE WERKPLAATS

Optimo² is de nieuwste programmeertechnologie voor de werkplaats, ontworpen vanuit de gebruiker.

Lees verder

De wetgeving en de toekomst

De Europese commissie heeft in juli 2011 een voorstel ingediend (COM(2011) 451 final) voor een herziening van de huidige tachograafwetgeving. Regelmatig zijn er besprekingen binnen de Europese raad en het parlement. De planning is dat eind 2013 men het met elkaar eens is over de inhoud van de nieuwe wetgeving. De invoering zal,  naar men verwacht, 5 jaar later zijn.

Lees verder