Stoneridge Electronics

Kunskapcentrum

I vårat kunskapscentrum hittar du användbara artiklar på ämnen som t.ex. lagstiftning och events. Använd rullgardinsmenyn nedan för att filtrera artiklar genom specifika kategorier.


Senaste artiklar 

Anmäl dig till ett kostnadsfritt seminarium nära dig

Under hösten turnerar vi runt i Sverige och håller kortare kostnadsfria informationsträffar i form av föreläsningar där ni har möjligheten att få de senaste uppdateringarna inom färdskrivarområdet. Anmälan görs med namn, företag och telefonnummer till anmalan@stoneridgenordic.se.  Ett mycket attraktivt erbjudande från Stoneridge kommer att presenteras under kvällen.

Läs mer

Elmia Lastbil - Augusti 2016, Jönköping

I augusti 2016 återvänder vi till Elmia Lastbil, en international mässa för transportbranschen i Jönköping.

Läs mer

Lagstiftningen om “enminutsregeln”

De senaste tilläggen till lagstiftningen runt användningen av färdskrivare inom Europeiska Unionen trädde i kraft första oktober 2011. Tilläggens huvudsyfte är att klargöra några av de viktigaste frågorna användarna inom branschen har framför sig.

Läs mer

Solutrans 21-25 Nov 2017, France

Join us on Stand T 139 in Hall 5 to discover our innovative CornerEye camera monitor system.  Come and meet our team in Hall 5 Stand T 139 at Solutrans 2017 in Eurexpo Lyon, November 21-25.

Läs mer

Vägtransportdirektivet

Vägtransportdirektivet är en del av arbetstidsdirektivet som är särskilt anpassat för icke-stationär arbetskraft som transporterar gods och som berörs av reglerna för kör- och vilotider.

Reglerna begränsar alla anställdas genomsnittliga veckoarbetstid till 48 timmar räknat under en fast eller rullande period. Det maximala antalet timmar någon får arbeta under en vecka är 60 timmar.

Läs mer

Elmia Lastbil - 20-23e augusti, Jönköping

Stoneridge Electronics kommer delta i Elmia Lastbil mässan, en internationell branschmässa för åkeri- och transport industrin, den 20-23e augusti i Jönköping.

Läs mer

Lagen och du

Som du antagligen vet kräver lagen nu att alla nya fordon, som behöver en färdskrivare, utrustas med digital utrustning. Detta förändrar varken färdskrivarens roll eller hur många timmar dina förare kan arbeta, men det förändrar hur du uppfyller lagkraven för att kontrollera och spara färdskrivardata.

Läs mer

IAA Commercial Vehicles, Hannover: 25e september-2a oktober

Den 25e september till den 2a oktober kommer vi finnas som utställare på IAA Commercial Vehicles i Hannover, världens främsta mässa för mobilitet, transport och logistik.

Läs mer

Regler för förares kör- och vilotide

Reglerna är utformade för att begränsa antalet timmar en anställd får köra och den minsta vilotid som krävs mellan arbetspassen bakom ratten. Reglerna är uppdelade i tre huvudkategorier:

  1. Körtidsgränser per dag och tvåveckorsperiod
  2. Nödvändiga vilopauser och vilotid som krävs per dag och vecka
  3. Nödsituationer och undantag

Läs mer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Verkstadsutbildning

Åkeriträning

Kontakta oss för information om utbildningar